I januar skrev vi at Ringerike kommune bøtela seg selv i forbindelse med sendrektighet med brannsikring i Schjongshallen.

Ett av avvikene var kodelås på en rømningsdør som går ut gjennom garderober. Døren var kun åpen under A-lags-kamper.

Ringerike brann- og redningstjeneste sendte en rekke henvendelser til kommunens avdeling for teknisk forvaltning. Responsen var det så som så med.

Brannvesenet ville ille kommunen tvangsmulkt på opptil 50.000 kroner om ikke avvikene ble ordnet før 15. februar.

LES KOMMENTAREN: Å slå seg selv i hodet

Nå skal døren være i orden.

Sondre Ellefsen i firmaet Caverion Norge AS opplyser til brannvesenet og teknisk forvaltning:

– Garderobedør i 1. etasje i Ringerike ishall har innmontert låsesylinder med kodelås. For å sikre opplåsning ved eventuell brann er 24V tilførsel for sluttstykke i dør, koblet via brannsentral. Ved utløst brannalarm vil spenningen kuttes og sluttstykket åpne låsen. For å sikre at det samme skjer ved nettutfall har vi koblet inn et hjelpe-relè. Jeg anser det slik at avviket nå kan lukkes.