Brannvesenet i Hønefoss fikk den andre utrykningen på kort tid onsdag morgen.

Da brannmannskapene kom til Tyristrand, kunne de konstatere at pipebrannen var under kontroll.

Det ble feid igjennom pipa, opplyser Vestviken 110.

Tidligere på morgenen bisto brann- og redningstjenesten i en ulykke på Sundvollen.