Kjøpte Audi til 1,8 millioner: – Vi ville spare drivstoff

Salten Brann, som er finansiert av kommunene de operer i, har i år investert betydelige summer i nytt utstyr for å digitalisere seg slik at de kan orientere seg mer effektivt i nødssituasjoner.