Ifølge en pressemelding fra If frykter mer enn halvparten av alle nordmenn brann mest av alle mulige hjemmeulykker. Men bare to prosent av oss gjennomfører brannøvelser og prøver ut rømningsveiene hjemme.

– Verdifulle øvelser

– Det viser at vi bare må fortsette å informere om hvor viktig det er å ha brannøvelse hjemme. Noe av det beste med å øve er at man umulig kan bomme. Enten konstaterer man at ting fungerer, eller så finner man noe å rette på. Begge deler er verdifullt, sier Tonny Jensen, brann- og beredskapssjef i Jevnaker kommune i pressemeldingen.

I brannvernundersøkelsen svarer 13 prosent at familien har avtalt fast møtested utendørs i tilfelle brann. Ti prosent svarer at man i familien har snakket om hva man skal gjøre, mens 54 prosent innrømmer at de ikke har tenkt noe særlig over hva de skal gjøre ved brann.

Mange kommer

Under åpen dag på brannstasjonene i Hønefoss og på Jevnaker lørdag stiller lokale brannmenn med kunnskaper, demonstrasjoner og utdeling av brannhjelmer til barna.

Dette pleier å være svært populære arrangementer, i Hønefoss er det vanlig at det kommer mer enn 1.000 mennesker, mens det kom rundt 600 på Jevnaker i fjor.

Åpen dag avslutter den årlige Brannvernuka, som har fokus på forebyggende arbeid i forhold til brann.