Det sørger Anders Braaten (Sp) for når han tar opp saken i et begrunnet spørsmål til ordfører Kjell B. Hansen (Ap) før møtet torsdag. Han viser til en reguleringsplan for midtmarkering på Rv7 mellom Veme og Skotland.

Der omtales hengebrua slik: «Fundamentet til hengebrua over Sokna må flyttes for å skape tilstrekkelig fri høyde».

 

Det står også at en ekstra bred sone med annet veiareal skal opprettholdes fra hengebrua til den nærmeste bussholdeplassen. Braaten påpeker at bygdefolket på Veme hele tiden har lagt til grunn at brua skal opprettholdes. Når veivesenet har varslet riving av den, skaper det naturlig nok sterke reaksjoner.

Han spør:

• Hva er grunnen til at synet på bruas status er endret på de tre årene fra planen ble vedtatt til i dag?

 

• Hva har vært kommunens rolle i denne prosessen?

• Hva er status i denne prosessen?

• Vil kommunen som planmyndighet påse at Statens vegvesen oppfyller sine forpliktelser og opprettholder brua?