Gå til sidens hovedinnhold

Vi fulgte tirsdagens bomdebatt i formannskapet direkte – her har du hele

Artikkelen er over 5 år gammel

Når formannskapet i Jevnaker samles i dag er det én sak som engasjerer mer enn noen: Bompenger.

Tre uker etter at kommunestyret i Ringerike sa ja til bompengeforslaget fra Statens vegvesen, skal altså den kommunen som best vil merke konsekvensen av både ny vei og bompengeinnkreving nærme seg et vedtak.

I forrige uke hadde formannskapet besøk av representanter fra Statens vegvesen, som svarte på svarte på spørsmål politikerne ville ha avklart før de fattet en avgjørelse for framtiden.

I går svarte Statens vegvesen også på spørsmål fra leserne i et nettmøte her på ringblad.no.

Utover det prinsipielle om bom eller ikke bom, er det noen hovedspørsmål som utkrystalliserer seg:

I forrige uke var tilhørerbenken til formannskapet sjelden velfylt. I dag blir det ennå enklere å følge med:

Ringerikes Blad vil direkteformidle det som blir sagt på møtet.

Bompengefinansieringen behandles i første del av møtet, som begynner klokken ni.

Politikerne skal diskutere både bosetting av flyktninger, neste års budsjett og nye næringseiendommer på Bergermoen.

Bompengesaken avgjøres endelig i kommunestyret torsdag.

DIREKTE FRA MØTET:

Formannskapet flyttet bompengesaken fra siste til første sak. Vi kommer derfor litt sent i gang med direkterapporteringen.

Trykk f5 i nettleseren for å oppdatere.

Første innlegg holdes av Anne Paulsen (SV). Hun tar opp hva dette betyr for Jevnaker, inkludert omdømmet, og mener avisinnlegg sier sist.

– Veien hilser vi velkommen, men premissene må vi endre, sier hun.

Ordfører Lars Magnussen (Ap) vil forsøke å komme med en faktaoppløsning om prisene.

– Denne vurderingen; hvorfor man legger det slik med beregningen; fastslå bærekraften i prosjektet; at det lar seg finansiere. Det er på samme måte som når en bank vurderer en lånesøknad. Da legger de på en prosentandel, eller en sats, så man kan bære en økning på to-tre prosent. Slik er det her også. I en tenkt situasjon: Veien bygd, og vi fastsette takster, da ville beregningen vært betydelig lavere enn det vi nå sitter og behandler. Saken kommer tilbake til ny behandling før innkrevingen tar til. Dette ligger i forslaget til Statens vegvesen.

Magnussen spør om rådmann May-Britt Nordli har noe å tilføye. Det har hun ikke.

Bård Brørby (SV) ber om replikk.

– Dette har vi hørt før, Lars. Vi vet ikke hvilken rente som ligger om fire år, sier han og påpeker at den kan være lavere enn i dag - eller mye høyere.

– Da får vi en bomtakst av en annen verden.

Morten Lafton (Ap) ber om ordet.

– Vet ikke hvor jeg skal begynne. Ingen vil ha bom. Alle vil ha vei. Ingen vil være med og bidra. Slik jeg føler det. Vi har jobbet med denne veien i 20 år sikkert. Da skulle den være her nede. Så har det heldigvis kommet nye opplysninger, nye beregninger og så videre - så man har valgt en annen trasé. 

– Vil presisere: Hvis jeg får opplysninger og infiormasjon som kan føre til at jeg kan fatte et bedre vedtak enn forrige gang, så henger jeg ikke på det gamle.

– Ikke aktuelt at noen skal betale for å ferdes innenfor Jevnaker kommune. Det sa Statens vegvesen sist tirsdag. Jeg er lei av å lese om alle disse spekulasjonene. Det kommer ikke til å skje. Det har også Statens vegvesen sagt, de vil legge om der. Det fatter jeg ikke skal være et problem.

Han vil også kommentere privatøkonomi, som Paulsen var inne på.

– Vi har to biler, inn og ut av kommunen, blir blant de som er berørt mest. Hvis jeg bare skal tenke på meg selv, og ikke på helheten for Jevnaker kommune, da er det ikke noe problem for meg å si at denne bommen skal vi ikke ha, fordi jeg må betale såpass mye. Men dette handler om helheten; og der ser vi og SV forskjellig på saken. Ja, det vil få en negativ konsekvens for privatpersoner. At handelsstanden vil bli berørt og true eksistensen, det er jeg svært usikker på. Det er innbyggerne i Jevnaker som reiser ut, til Gran og Hønefoss. Jeg har også bidratt til at det ikke blomstrer i Jevnaker sentrum. Vi må se på oss selv også, hvordan vi handler og bruker nærmiljøet vårt. Og det har vært uten bom.

– I går kom næringslivet endelig på banen. Større aktører både i Jevnaker og Ringerike mener veien er av stor betydning. Er det da en fare at vi ikke får nyetableringer? Nja. Leste også i avisen at to-tre nye bedrifter ønsker seg etablert på Jevnaker, men vi har ikke tomter. Det er problemet vårt, vi har ikke prioritert å ta imot veksten. De vet sikkert at det kommer bom og ny vei på Jevnaker. At det det er en stor negativ ting, mulig, men det ser ikke ut slik per nå.

– Stedsomdømme. Det er utrolig mange plasser i Norge som vil få bommer. Jeg tror ikke det blir fraflytting på Hadeland når riksvei 4 er ferdig. Vi er ikke i en særstilling på Jevnaker. Fungerer nok relativt bra, har ikke fått med meg at noen kommuner har gått konkurs på grunn av bom. Når vi får informasjon som vi ikke hadde tidligere, må vi kunne gå videre.

Dette er under henvisning til noe Paulsen sa før vi kom i gang. Hun trakk opp noen historiske linjer og viste til tidligere vedtak om hvordan prosessen skulle foregå. Paulsen har nå bedt om ordet for å svare på Laftons innlegg.

– Vi tror ikke det kommer noen vei hvis vi ikke får denne prosessen videre i kommunestyret, sier Lafton, og understreker at de er veldig redd for det.

Are Granheim (Frp) får nå ordet.

– Enig i at vi absolutt trenger ny vei. Men går ikke an å ødelegge økonomien til de familiene det gjelder. Må ta vare på de innbyggerne vi har, ikke bare fokusere på det som kan komme. Skakkjøre økonomien, det kan ikke jeg være med på. Kanskje rasere økonomien til flere familier. Alt blir feil.

– Kommunen gjorde kanskje en feil i 2012.

I 2012 sa Jevnaker ja til å akseptere bompenger. Det har ført til at prosjektet har kommet lenger fram i køen.

– Men det er et statlig anliggende å bygge vei. Dette blir feil.

Rådmann May-Britt Nordli har bedt om ordet.

Hun vil kommentere noe Paulsen siterte henne på, sitatet var fra 2012. Dette var hentet fra saksframlegget den gang.

– Mye har endret seg. Det er knapt nok en meter vei som bygges uten bompenger i dette landet. Meg bekjent er det ingen bompengeprosjekter som har en statlig andel på 60 prosent nå. Det er det som er virkeligheten. Så kan man velge om man skal forholde seg til virkeligheten eller håpe på milde julegaver.

Hun advarer mot at plassen i NTP vil bli mistet om man nå sier nei til bompenger.

– Jevnaker vil ikke skille seg ut negativt selv om det blir bompenger.

Nordli minner om både Ringeriksbanen, som er et nytt moment, og at næringslivet på Eggemoen har vokst.

– Næringslivet (handelsstanden, journ.anm.) sliter allerede i dag, uten bompenger, sier også Nordli.

– Vi kommer mye bedre ut enn det som står i vegvesenets forslag med priser, det er jeg overbevist om.

Bård Brørby (SV) overtar nå ordet.

– Veldig flott at rådmannen engasjerer seg politisk i Jevnaker, men det er kanskje ikke din jobb.

Han etterlyser utredninger på hvordan bompenger vil påvirke Jevnaker-samfunnet, og mener Laftons innlegg underbygget dette.

– Skal vi bygge noe som vil påvirke Jevnaker i all framtid, må vi vite hva vi gjør. Dette er første gang jeg har vondt i magen og ikke får sove ... Denne saken er så viktig for bygda mi!

Anklager Ap for å være vinglete.

– Forstår at folk er livredde for bom på lokale veier. Har lovt at det ikke skal bli det også, sier Brørby, og henviser til andre ting Ap skal ha lovt, men ikke holdt.

Som blant annet folkeavstemning. Dette har vært tema i leserinnlegg, blant annet.

– Lafton har god økonomi. Andre har ikke det. Som Are nevner, dette går utover andre. Det er folk som ikke har råd til å ha ungene i kulturskolen, på fotball og andre ting. Mange av dem pendler ut. Og så skal vi tillegge dem ekstrautgift på 10-15-20.000 kroner. Noen latterliggjør det og sier det er en cola om dagen, men hallo! Har du ikke de pengene, så har du ikke de pengene.

– Det som også rammer de som har penger, er kjøpekraften. Kjøpekraften blir mindre. Dere sier at sentrum snart er død. Jeg vet om flere som sier at om det blir bom så vil de ikke fortsette. Jeg vet om en som sluttet fordi han så bom kom. Men sentrum vil dø. Vårt nye sentrum vil bli på Bergermoen.

– Jeg blir også lei meg for at Ap ikke forstår, at når næringsliv og innbyggere roper høyt om at bom vil gjøre det vanskelig; at man ikke hører på det. At man kjører over, og tenker at denne veien skal vi ha nå i stedet for å høre på innbyggerne.

– Som Anne sier, vi i SV er helt klare på at vi ønsker oss vei. Men vi ønsker oss ikke bomvei som ødelegger bygda av den grunn.

– Det snakkes om trafikksikkerhet og miljøet som skal bli bedre. MDG har sagt det helt klart at nye veier, betyr mer trafikk.  Hvor mye bedre trafikksikkerheten vil bli kan nok diskuteres, siden det blir mer trafikk på ny vei.  Miljø, og dette med støy; vi får bare flyttet det rundt i bygda. Vi mener det er så viktig å ta bygda på alvor, for å overleve som bygd og sentrum. Hva gjør dette med oss? Er dette bra for oss? Ja, det er bra med vei, men det er ikke bra med bomring som stenger turistene ute.

Brørby har voksenopplæring for Lafton på hvorfor man endret trasé, viser til at det kom en bygdeliste og mener Ap da ble redde.

Anne Paulsen (SV) får ordet igjen.

Sier til Morten Lafton at hun kan å omstille seg, bare argumentene er gode nok.

– Jeg er glad jeg står der jeg står akkurat nå.

– Jeg forholder meg til det som ligger, det som har vært av vedtak før, og det som er lagt fram nå, sier hun og understreker at hun ikke vil synse om renter og så videre.

– Jeg også skal klare denne utgiften, men det er ikke vi som rammes hardest. Det finnes mange i Jevnaker som ikke har den økonomien, og må velge bort andre ting, men de kan ikke velge bort å reise ut av kommunen på jobb – for vi har ikke arbeidsplasser å tilby.

– Jeg tror at økonomien er viktigere for folk enn at det er miljøgate i Jevnaker.

– Når det gjelder bommer alle andre steder, så er det greit at vi skal løfte blikket også. Men akkurat nå er jeg ikke så opptatt av det. Jeg er folkevalgt her i Jevnaker. Nå mener jeg det ikke er gode nok argumenter, og at dette rammer Jevnakers befolkning i alt for stor grad til å si at dette skal vi være med på.

Lars Magnussen advarer om at han vil sette taletid.

– Hvis ikke vil vi ikke bli ferdig på denne siden av middag.

Først skal en innledende runde fullføres.

Magnussen tar nå ordet i debatten selv.

– Are nevner dette om rasering av økonomien. Tror det er en fruktbar debatt å diskutere hvordan vi kan skjerme de som blir hardest rammet. Det har vi et forslag på, og det kommer vi tilbake til.

– Har også fått møte med statsråden i januar, hvor vi skal gjøre et forsøk på å øke den statlige andelen. Utfallet er jo ikke gitt, men vi skal gjøre et forsøk. Det er et sideprosjekt, for nå må vi fatte et vedtak på torsdag så prosjektet fortsetter.

Fylkestinget skal behandle saken, og så Stortinget neste høst, er planen.

– Bård sier at han har hatt vondt i magen. Ja, der er vi i hvert fall enig. Men jeg har nok et annet fortegn på vondt i magen. Dette har stor betydning for Jevnaker. Vi har et ansvar litt utenfor vår egen kommune også. Dette er en del av en infrastruktur som er under utvikling. Så blir det nevnt at det blir mer trafikk. Det kan godt være, men den totale miljøbelastningen på innbyggerne er veldig sentralt i dette. 

Han viser til tall fra Statens vegvesen om hvilke verdier dette vil ha for Jevnaker.

– Næringslivet, også et regionalt perspektiv. I sum er det svært mye mer på pluss-siden enn på minus-siden. I mitt hode er det ingen tvil.

– Jeg synes det er fruktbart at vi diskuterer litt hvordan vi kan omfordele belastningen. Det kommer vi tilbake til.

Miriam Tessem Strøm (MDG) får nå ordet.

Transportøkonomisk institutt er enig med MDG i at trafikken øker.

Sitter som vara for Sp, og vi har forskjellig syn på saken.

MDG mener at Jevnakers befolkning må ta uforholdsmessig stor del.

– Viktigere for storsamfunnet enn for oss.

MDGs forslag til Statens vegvesen ble forkastet, men flere av tingene er under utredning. Strøm mener man har det for travelt. Hun løfter spesielt fram samkjøringsrabatt.

– Forslaget til Statens vegvesen kan ikke godtas.

– Vi tenker at vårt forslag ville ha gjort at Jevnakers befolkning ikke ville fått den største belastningen. Statens vegvesen sa at de var helt avhengige av lokal trafikk. Det rammer både innbyggerne og næringslivet, da tenker vi spesielt på de mindre foretakene. Vi tenker at de andre partiene vil ha i pose og sekk; jeg tenker vi må velge.

Det blir nå en replikkrunddans. Nittedalsbanen kommer på banen, noe både SV og MDG ønsker. Magnussen framholder pendeltog til Roa.

Ida Rasmussen (H) tar ordet.

– Vi må ikke forsinke prosessen. Delte meninger i Høyre, men flertallet går for rådmannens innstilling.

Morten Lafton (Ap) tar ordet.

Omtaler seg selv som skyteskive.

Påpeker at Ap blir anklaget for å synse og tro, mens SV mener det er et faktum at sentrum vil dø.

– Hva slags propaganda er dette? Hvordan kan man tillate seg å si det, mens vi ikke skal få si at det ikke kommer vei om det ikke blir bompenger? Er mye synsing.

– Så er min privatøkonomi dratt inn ... Vi kommer til å merke dette vi også. Det jeg prøvde å si, er at når jeg er blitt valgt, og får beskjed om at jeg skalter og vralter med bygda mi, da blir jeg provosert. Og lei meg.  Jeg prøver å se på totaliteten på hva et slikt prosjekt gjør. Ja, noen blir berørt. Noen vil ha veien. Skal vi ikke høre på dem? Mange sier at vi må ha veien. Næringsliv som ønsker å etablere seg her, selv om de vet at bommen vil komme. Forhåpentligvis. Det er næringsliv som må ha denne infrastrukturen for at de skal overleve. Kan ikke si at alt går i dass med denne løsningen. Kan gjøre at folk overlever også.

– Må se begge sider av saken. Lett å snakke om bare dem som blir berørt i negativ retning. Veldig glad for sterkt engasjement. Gjør at det kommer både gode argumenter og noen vesentlig dårligere argumenter ...

– Jeg synes det er viktig at vi prøver å høre på begge parter, både de som vil ha og de som ikke vil ha. Og så må vi se på helheten. Vi skal legge fram forslag etterpå. I det forslaget prøver vi å ta hånd om begge deler. Prøver å ta ned belastningen på lokalbefolkningen så langt som overhodet mulig. Det går også utover de anbefalte normene til Statens vegvesen.

– Vil poengtere at noen også vil ha veien. Og så må vi passe oss for hva som er fakta og ikke. Er ikke så dårlig på Jevnaker at alt dør om vi får en bomring rundt oss.

Anne Paulsen (SV) får ordet igjen.

– Jeg er enig med deg, Morten, i at vi ikke skal synse. Og jeg er helt enig i at vi skal være enige om å være uenige. Men jeg er enig med deg i det å se begge parter. Og vi sier også at vi ønsker vei, men vi sier noe om at premissene skal endres. Hvis du nå sier at Ap skal legge fram et forslag, der dere går bort fra Statens vegvesens forslag? Hvorfor er ikke risikoen like stor der, som i det å si nei? Jeg tenker i at da er vi litt ute på samme linjen, i forhold til om det blir vei eller ikke.

Ingen har sett forslaget fra Ap ennå.

– Næringslivet er kanskje større og sterkere enn innbyggerne.

– Vi vil jobbe for å få premissene bedre, og da blir det kanskje for folk flest, Are.

Morten Lafton (Ap) tar replikk:

– Jeg skal forklare etterpå hvorfor forslaget vårt er bærekraftig.

Ordfører Magnussen ber om at forslagene nå kan legges fram.

Disse skal legges fram skriftlig.

Aps forslag innebærer blant annet at passeringstaket reduseres til 30 passeringer, ikke 40 som i forslaget fra vegvesenet.

– Er ingen revolusjon i forhold til rådmannens forslag, sier Lafton.

Det som er i gult er endringene. Morten Lafton går igjennom forslaget.

Ap foreslår å endre rabatten fra 20, som i rådmannens forslag, til 10 prosent. Dette fordi Statens vegvesen skal ha sagt at ved å øke fra normen på 10 vil bare prisen generelt øke.

Det er spesielt verdt å merke seg punkt 4d, e og f. Det første er altså å redusere passeringstaket, det andre er at alle fire bommene skal ses i sammenheng. Man ønsker også en tidsbegrenset belastning.

Forslaget sier ikke noe om hva tidsbegrensningen skal være, men Lafton snakker om en time og viser til andre prosjekter hvor dette er tilfellet.

Elbil-punktet er med fordi det er signaler på at dette vilkåret kan bli endret.

– Vi ønsker en forutsigbarhet, sier Lafton.

Ap har hatt møte med MDG og Sp mandag kveld. Forslaget er felles fra disse partiene. Det er noen uenigheter med MDG, innrømmer Lafton, men avtaleforslaget er et resultat av møtet.

Dette tilsier at det blir flertallet i kommunestyret, men ikke nødvendigvis i formannskapet.

Magnussen etterspør andre forslag, men dette kommer ikke.

Det legges nå opp til avstemming.

Magnussen vil stemme over ett og ett punkt i forslaget, men dette er Børby uenig i. Også Strøm er uenig, og viser til at enkelte punkter legger premisser for andre.

Miriam Tessem Strøm (MDG) spør om punkt 4f er nøye gjennomtenkt. Og frykter at folk får det travelt med å komme seg inn og ut av Jevnaker.

Morten Lafton svarer.

– Når folk skal til Hadeland glassverk, så betaler de for å reise dit. De bir ikke der i 40 minutter for å spare 12 kroner. Jeg tror ikke dette vil ha noen innvirkning på andre enn vi som bor her. Det er dette vi legger opp til, at det skal bli best mulig for oss som bor her. Men ja, det kan gjøre at man kan komme fort ut og inn av Jevnaker.

Bård Brørby (SV) mener å se flere forslag som ikke vil gå gjennom hos Statens vegvesen. Han trekker da fram blant annet dette med elbiler.

– Mer gidder jeg ikke å kommentere.

SV presenterer nå sitt forslag, som går på å ikke gå inn på Statens vegvesens forslag. Her fastholdes det at statens andel må bli 60 prosent.

– Dette er et forslag med utgangspunkt i kommuneplanen vi har vedtatt. Vi ønsker vei, det skal det ikke være noen tvil om. Vi har tro på at Statens vegvesen vil stoppe opp denne prosessen. Kanskje stopper opp litt, men at det da blir en ny runde for å komme inn på det vi krever for Jevnakers befolkning. Vi ønsker ny vei, men at bommene skal stå på ny E16.

Lars Magnussen (Ap) sier at passeringstak på 30 er noe de blant annet har på E6 Østfold og på Askøy-forbindelsen utenfor Bergen.

– Dette er for å skjerme pendlertrafikken.

Ap har ikke kunnet bringe på det rene at et slikt tak er andre steder.

Brørby spør om Ap kan si at den lokale taksten blir 12 kroner. Det kan ikke Magnussen.

– Vi kan ikke spå om hva som skjer om fire år. Det har vi forsøkt å si.

– Den beregningstekniske renta er 5,5 prosent, men det er den reelle renta som legges til grunn for taksten. Er det vanskelig å forstå? spør Magnussen.

– Så det kan bli 40, 50, 60 kroner for passering, spør Brørby.

– Jeg vil ha et svar!

Magnussen gjentar at man ikke kan svare. Brørby viser til at Statens vegvesen opererer med konkrete tall.

Morten Lafton (Ap) griper inn.

– Den reelle renten legges til grunn, men beregningsrenten på 5,5 prosent er taket. I dag er renta 2,8 prosent, så i dag ville vi kommet under 12 kroner. Slik som det spås, vil ikke renten være over 5,5 prosent. Men om renta i Norge øker til over 14 prosent de neste fire årene, det er skremselspropaganda, da kan vi si at taket blir 100 kroner per passering, men vi må forholde oss til fakta.

Magnussen blir irritert, og vil gå til votering. Men både Brørby og Paulsen har bedt om replikk.

Paulsen tar en forsonende rolle, og mener de snakker forbi hverandre.

– Var det så vanskelig? spør Brørby.

– Kunne dere ikke ha sagt det da? Dere forsøker å tåkelegge, dere snakker om 12 kroner, men det vet dere ikke!

Lafton understreker:

– Per i dag ville Statens vegvesens forslag ha ført til en sats på 12 kroner, men vi vet ikk ehva det vil bli om fire år.

Strøm tar ordet, og spør om hun kan stemme forskjellig formannskap og kommunestyre. Viser til avtale med Sp. På grunn av avtalen med Sp vil MDG stemme for fellesforslaget i formannskapet.

Brørby ber nå om gruppemøte for SV.

Ida Rasmussen (H) løfter rådmannens forslag, men blir med på forslaget Ap presenterte.

– Jeg kan ikke forstå annet, sier Rasmussen.

Magnussen går noe motvillig med på at SV skal få gruppemøte, og strekker seg til fem minutter.

Møtet er nå hevet til klokken 10.55.

SV har tatt med seg MDG og Frp på gruppemøte. MDGs Strøm sier til Ringerikes Blad før hun forlater salen at hun ikke vil stemme for forslaget i kommunestyremøtet på torsdag.

Dette betyr at fellesforslaget får flertall i formannskapet, med fire mot tre stemmer, minst. SV har fortsatt gruppemøte. I og med at Sp og Høyre støtter Aps forslag, vil det bli et ganske solid forslag i kommunestyret, uavhengig av hva SV kommer fram til i gruppemøtet.

MDG deltok på gruppemøtet til SV hele veien. De har nå kommet tilbake til møtet.

SV har videresendt et forslag til politikerne. Dette har ikke pressen fått ennå.

Det skal nå voteres.

SVs forslag er vedtatt med fire stemmer. MDG snudde dermed under gruppemøtet, og støttet SVs forslag. De stemte dermed etter egen overbevisning, og ikke i tråd med avtalen med Sp.

SV fikk også støtte fra Frp.

Saken er nå ferdig i formannskapet.

MDGs Strøm understreker etter møtet at de ikke har hatt noen skriftlig avtale med Sp/Ap. MDG forlot møtet med Ap og Sp tidlig mandag, da de ikke følte de fikk inn nok i avtalen. Punktet om elbil var det eneste de fikk gjennomslag for.

Dette er forslaget som ble vedtatt:

«Jevnaker kommune ønsker ny vei velkommen, men kan ikke gå inn for Statens Vegvesen sin anbefalte modell for bompengeinnkreving.

Nytteverdien i forhold til ulempen det påvirker lokalsamfunnet er slik vi tolker det for liten, og ulempen for stor.

Jevnaker kommune opprettholder sitt standpunkt på at statens andel i prosjektet må økes til 60% slik at man kan finansiere veien med bommer bare på ny E16.»

Og med det avslutter vi rapporteringen fra Jevnaker. Torsdag blir det ny debatt.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.