Lokale veier kan få bomrabatt

DISTRIKTSRABATT: Riksvei 7 mellom Sokna og Ørgenvika.

DISTRIKTSRABATT: Riksvei 7 mellom Sokna og Ørgenvika. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Sokna-Ørgenvika, Bjørum-Skaret og en ny veistrekning på Hadeland kan få bompengerabatt.

DEL

Stortinget har etablert en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor de største byområdene. Målet med ordningen er at takstene skal reduseres med minst 10 prosent i prosjekter som får tilskudd.

To veiprosjekter på Ringerike er plukket ut. Selskapet Vegfinans AS har fått tilsagn om tilskudd til Rv7 Sokna-Ørgenvika og nye E16 mellom Bjørum i Bærum og Skaret i Hole.

I Buskerud er i tillegg E134 Damåsen-Saggrenda og Rv23 Dagslett-Linnes med.

Oppland fylkeskommune vil også godkjenne at selskapet Vegfinans Rv4 Oppland AS søker om 10 prosent reduksjon av gjennomsnittstaktene for lette og tunge kjøretøy på strekningen mellom Lunner grense - Jaren og Lygna sør.

Støtten forutsetter at det gis et årlig tilskudd på minst 14 millioner kroner.

I Buskerud forutsetter også tilsagnet at Buskerud fylkeskommune godkjenner rabatten som garantist. Når det gjelder veien over Sollihøgda må Akershus fylkeskommune gjøre et tilsvarende vedtak.

Artikkeltags