I fjor lovte Statens vegvesen å sørge for bom-fritak i egen kommune for beboerne på Stortjern. Derfor vakte det oppsikt da det ikke var spor av dette i departementets forslag til bomløsning tidligere i år.

Ordfører Lars Magnussen (Ap) var da klar på at dette må løses, og nå gjøres de formelle grepene for å sikre dette.

– Ufravikelig krav

Det var ingen diskusjon verken i formannskapet i forrige uke eller i kommunestyret torsdag om dette.

– Det­te er et ufra­vi­ke­lig krav fra oss, og vi har et skriftlig løf­te fra Sta­tens vegvesen på at de skal finne en løsning. Jeg for­ut­set­ter at det blir holdt, sa Magnussen til Rin­ge­ri­kes Blad i april.

Vedtaket som ble enstemmig fattet uten diskusjon blant politikerne er i praksis en gjentakelse av det kommunestyret tidligere har sagt, men Vegdirektoratet trenger et konkret vedtak for å håndtere saken videre.

LES OGSÅ: Krever at Frp-Dale tar ansvar for bom-sjokk: 27.000 kroner i året på ny E18

Vedtaket

Vedtaket lyder slik:

Jevnaker kommune ber bomselskapet om å innvilge søknad om fritak i bomstasjonen Olum nord og bomsnitt ved Kleggerud sør, på individuelt grunnlag under følgende forutsetninger.

– Innbyggere i Jevnaker med barn i Stortjernet barnehage, som bor slik til at de må betale for å kjøre barna til/fra barnehagen.

– Innbyggere i Jevnaker, som må passere bomstasjon for å komme til Jevnaker sentrum (kommunesenteret).

Berører over 80 husstander

Beregninger viser at dette berører rundt 80 husstander ved Olum og fire husstander ved Kleggerud. I tillegg kommer barnehage-foreldrene.

LES OGSÅ: