Gnr 102, bnr 230,231,232:
Frode Johansen/ove Reidar Venås

Tronrud eiendom kjøper tomter ved Klekken

Publisert