Lokale boligpriser stiger fortsatt

Artikkelen er over 2 år gammel

Boligprisene i Hole, Jevnaker og Ringerike fortsetter å stige til tross for prisnedgang på landsbasis.