Staten griper inn: Vil stoppe bygging av minst 50 nye boliger i Hole

Fylkesmannen i Oslo og Viken vil overstyre politikerønsker om boligbygging i Hole.