Snudde tvert i striden om boligbygging i Steinsåsen: – Jeg er sjokkert

- Manglende politisk moral, hevder huseier om behandling av boligområde i Steinsåsen.