Sier ja til 30 nye boliger på Røyse: – Her er det førstemann til mølla

Løp og kjøp, er et slagord fra reklamebransjen. I Hole kan det nærmest bli løp og bygg.