Betaler 3,5 millioner for dette huset: Så skal det rives

Kommunalt huskjøp skal gi nytt kryss til Universitetet i Sørøst-Norge.