Bladde opp millioner for denne eiendommen

Næringsbygg i Haug har skiftet eier.