Kjetil Hustad planlegger leiligheter med panoramautsikt sør for Sundvollen.

Grunneieren mener at boligene vil bli fint liggende i terrenget. De vil få gang- og sykkelavstand til den planlagte jernbanestasjonen på Sundvollen.

Klokkerbråtan heter stedet. Foreløpig er Hole kommune informert om at det kan bli åtte leiligheter på eiendommen, som er regulert til boligformål fra før av.

Kommunedelplanen for Sundvollen-området må vedtas før grunneieren kan komme i gang.

Hole kommune er grunneier like ved gjennom selskapet Elstangen AS. Hustad er ifølge plankonsulent Hilde Bendz avhengig av kommunens grunn for å få vei opp til boligene. Et alternativ kan være at kommunen inngår en utbyggingsavtale med naboen.

Hustad antyder byggestart i slutten av 2017 eller i begynnelsen av 2018.