Selger 82 år gammel funkisperle i Drammen

«Villa Danielsen» ble oppført i 1937 av funkismannen Bjarne Thinn Syvertsen og er anerkjent som et av hans hovedverk.