– Det er morsomt å bygge i utkantstrøk og ikke bare i sentrum

Fredag starter støpingen av det som skal bli en seksmannsbolig i Bergermarka. OPH Eiendom AS tror Jevnaker er et attraktivt sted å bo på grunn av boligprisene her.