Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

Et løft er nødvendig. Flere butikker sliter, og bysentrum får en høyst middelmådig karakter av dem som bruker sentrum.

BAKGRUNN: Folket har talt: Tenk sentrum som et kjøpesenter

Forutsetningene for å lykkes med et sentrumsløft i Hønefoss er i høyeste grad til stede. Vann, bruer og foss gir gode naturgitte forutsetninger. Bysentrum er også svært kompakt. Mange norske byer er langt mer geografisk spredt og ufokusert, og det gjør det vanskeligere å skape liv der enn her.

Vi tolker resultatene som en karakteristikk av sentrum som noe utdatert, rent innholdsmessig. Butikkmiksen treffer ikke de yngre aldersgruppene godt nok, og med åpningstider som er for like normalarbeidstiden for folk flest, stenger butikkene i sentrum når folk har tid til å handle.

LES OGSÅ: Næringsforeningen har tro på sentrumsbutikkene

Parkering oppleves som et annet hinder. Selvsagt skulle man ønske å kunne kjøre til døra, og selvsagt vil vi at parkering skal være gratis, slik det er så mange andre steder. Samtidig vet vi at svært få byer har gratis parkering. Er vi bare survete og kravstore? Ja, kanskje er vi litt kravstore, men det ligger muligheter her.

Sten Magnus er en klok mann. Han snakker blant annet om viktigheten av «fravær av ubehag» i kundeopplevelsen. Å betale for tjenester er et ubehag. Derfor jobber alle bransjer med å gjøre dette så enkelt og bekvemt som mulig. Det finnes mange måter å betale for parkering. Å trekke kortet når du kommer, og trekke kortet når du går, er en enkel måte å skape en fleksibel løsning der du betaler for det du skal, uten å være bekymret for å få parkeringsgebyr om du blir forsinket. Andre byer bruker også gratis tidsbegrenset parkering, med parkeringsskive i vinduet. Det er enkelt, og det virker.

Tilbake til opplevelsene i sentrum: Svarene i undersøkelsen gir et nokså tydelig svar. Folk har mange av de samme forventningene til et bysentrum, som de har til kjøpesentre. Dette understreker behovet for felles styring av butikk- og aktivitetsmiks i sentrum, og dermed viktigheten av at gårdeierne seg imellom, og butikkene seg imellom, samarbeider. Oppfordringen er klar:

  • Dersom gratis parkering ikke er mulig i sentrum, trengs løsninger som er enkle, og som ikke gjør at en liten forsinkelse gir frykt for parkeringsbot.
  • Prioriter å få inn større kjedebutikker i sentrum
  • Sett åpningstid på dagsorden
  • Åpne opp mer for aktiviteter i sentrum, i form av salgsboder, konserter, oppvisninger osv.

Det viktigste er likevel det tydelige signalet om at folk vil byen det beste, og de vil bidra. Dette er en ressurs som kommune, næringsdrivende og grunneiere bør invitere inn og benytte aktivt.

LES OGSÅ: Ønsker seg matmarked på Søndre torg for å gjøre sentrum mer attraktivt