Per Arne Dahl gir seg som biskop til høsten, blant annet på grunn av hørselsproblemer. Nå har Tunsberg bispedømme fått inn forslag om hvem som bør overta, og den listen inkluderer hele 32 navn.

Se listen i bunnen av saken

– Det er tydelig at folk bryr seg om kirken og om hvem som skal være vår biskop i årene som kommer, sier bispedømmerådsleder Lill Tone Grahl-Jacobsen i en pressemelding.

Hun og bispedømmerådet synes det har kommet mange spennende og kvalifiserte navn på blokka, men Grahl-Jacobsen er tydelig på at dette er den første runden i prosessen, og at disse navnene kun er forslag.

På listen finner vi prosten i Ringerike, Kristin Moen Saxegaard.

 

Saxegaard ble tidligere nevnt som en god kandidat av Kjell Ivar Berger, prost i Drammen.

– Det er en krevende og utsatt rolle, og jeg har ingen drømmer om å bli biskop, sa Saxegaard til Ringerikes Blad nylig.

Hun vil ta spørsmålet på alvor om hun blir spurt, påpekte hun. Saxegaard ble spurt av bispedømmerådet om å stille i forrige runde, da Dahl ble innsatt, men takket da nei.

Nåværende domprost i Bergen og tidligere prost i Ringerike, Jan Otto Myrseth, står også på den nye lista over forslag til ny biskop. Han var kandidat til bispesetet i forrige runde, og var med helt til de avsluttende valgene.

Til Ringerikes Blad sa han nylig at han ikke hadde rukket å tenke gjennom hva han ville svare, om han ble bedt om å bli med på en ny runde.

I tiden fremover skal bispedømmerådet legge til sine egne forslag, før de starter utvelgelsen som ender med opptil fem nominerte. Disse skal offentliggjøres i midten av mars, men fram til da er prosessen lukket for andre enn rådet.

– Når nominasjonene er klare utpå vårparten, skal vi sørge for at folk blir godt kjent med kandidatene, sier Grahl-Jacobsen.