1. mars innførte myndighetene straffegebyr i form av dagbøter for alle som ikke har lovpålagt forsikring for sitt kjøretøy. Ferske tall viser at antallet uten

forsikring er redusert med over 72.000 i år, men fremdeles kjører titusenvis

uten forsikring.

– At bransjen på under ett år har klart å senke antallet uten forsikring med 65 prosent er formidabelt. Tryg Forsikring er kjempefornøyd med at over 72.000 bileiere har agert og enten avskiltet bilen eller forsikret den. Vi har forventninger om ytterligere reduksjon. Målet må være at alle kjøretøy i Norge er forsikret, sier Espen Opedal, leder for Tryg Forsikring.

Risikerer å bli evig gjeldsslave

1. januar i år var antallet kjøretøy uten lovpålagt forsikring i Norge 111.000.

Nå er dette tallet under 39.000, viser ferske tall fra Trafikkforsikringsforeningen. Det er beheftet med stor risiko å kjøre uten forsikring. I tillegg til et daglig straffegebyr kan man pådra seg et stort økonomisk erstatningsansvar ved påkjørsel og personskade. Man risikerer å måtte tilbakebetale erstatningen som de skadelidte vil få.

– Det er vanskelig å forstå at noen tar den enorme risikoen det er å kjøre bil uten ansvarsforsikring. I verste fall kan man ende opp som evig gjeldsslave med erstatningskrav i millionklassen hvis en forårsaker en ulykke med personskade, sier Opedal.

600 uforsikrede i trafikkulykker

Alle kjøretøy med skilt er lovpålagt å være forsikret. Når en uforsikret bil gjør skade sørger Trafikkforsikringsforeningen for at skadelidte får erstatningen de har krav på. Deretter avkrever man den uforsikrede bileieren hele beløpet, som kan være i million-klassen.

– Dessverre ser vi at det har vært vel 600 trafikkulykker med uforsikrede eiere involvert hittil i år. Det er nesten to hver eneste dag. Mange av disse har i tillegg vært med personskader, men også i ulykker uten personskader kan dette bli kostbart, sier Opedal.

Kjøp forsikring i julegave

Én prosent av alle kjøretøy i Norge er nå uforsikret, noe som er på nivå med Sverige. I fjor ble det utbetalt over 150 millioner kroner til personer som ble utsatt for trafikkulykker forårsaket av uforsikrede eller ukjente kjøretøy.

– Denne regningen blir jo egentlig dekket av de andre forsikringstakerne. Nå henstiller vi til de titusenvis av bilister der ute som gambler med å kjøre uten forsikring. Kjøp forsikring til deg selv i julegave. Da letter du din egen samvittighet samtidig som du sparer straffegebyret som koster deg tusenvis av kroner i måneden, sier Opedal.

LES OGSÅ: Nesten 200.000 bileiere risikerer å få klippet skiltene. Det kan ha fire ulike årsaker

Inkasso og avskilting

Det var i desember i fjor at Stortinget vedtok den nye gebyrordningen. Hensikten var å få ned antallet uforsikrede biler på norske veier. Fra 1. mars i år ble det ulovlig å eie et registrert kjøretøy uten gyldig trafikkforsikring. For å unngå gebyr må du enten forsikre eller avskilte kjøretøyet.

Dersom du ikke betaler gebyret vil saken kunne ende med inkasso og et uforsikret kjøretøy kan bli avskiltet ved kontroll.

Gebyrsats per døgn er:

Moped, traktor, motorredskap og veterankjøretøy: 50 kr.

Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel og

snøscooter: 150 kr.

Buss og lastebil: 250 kr.