Må likevel ikke fjerne 50 bilvrak nå: Saken skal behandles på nytt

Frister for opprydding på «bilkirkegård» på Nakkerud er opphevet.