Ringerike kommer bra ut på «Lade-Toppen» – elendig dekning i Jevnaker: Her er de lokale ladestasjonene

Ringerike kommune har 115 allment tilgjengelige ladestasjoner for elbiler. Fordelt på antall elbiler, så er dette relativt mye. Jevnaker derimot har ikke mye å skryte av.