Plutselig temperaturfall og glatte veier kan gjøre høstferien ubehagelig for dem som kjører bil. Velger du feil dekk, øker risikoen for ulykker, og i tillegg kan du miste forsikringspenger.

Analyser gjennomført av Statens vegvesen viser at dekk ofte har en avgjørende betydning for om en hendelse på veien blir en dødsulykke eller ikke. De siste tallene viser at dårlige dekk var en medvirkende årsak i 18 prosent av dødsulykkene på norske veier.

LES OGSÅ: Dekkskift: De smarte slipper kø – og kan spare penger

Spørsmål om skjønn

Nå advarer forsikringsselskapet Codan om å bruke sommerdekk, hvis forholdene tilsier noe annet:

– Så sent som i 2016 var det en god del nysnø i fjellet i Sør-Norge i høstferien. Alle ønsker å være trygge på veien, og de aller fleste tar ansvar for egen og andres sikkerhet. I de tilfellene man utgjør en fare for liv og helse ved å bruke sommerdekk på vinterføre, kan man få redusert forsikringsutbetaling, sier Georg Richvoldsen, kommunikasjonssjef i Codan Forsikring.

Om man skal bruke sommerdekk eller vinterdekk i høstferien, blir ofte et spørsmål om skjønn.

Regler for piggdekk

– Du bør selvsagt sjekke langtidsvarselet. Men lokale forhold spiller inn. Skal du til et sted du ikke er like godt kjent med vær og føreforhold, bør du vurdere å skifte til vinterdekk før avreise, for å være på den sikre siden. Reglene for dekkbruk er mer fleksible enn mange tror, sier Richvoldsen, i en pressemelding.

Ifølge Statens vegvesen kan piggdekk kun brukes i vinterperioden, som er fra 1. november. I Nordland, Troms og Finnmark kan du bruke piggdekk allerede fra 15. oktober. Likevel sier forskriften at det er tillatt å bruke piggdekk utenom disse datoene dersom føret krever det.

LES OGSÅ: Vianor flyttet fra Gummikrysset: Samler styrkene på Hensmoen

Sjåføren har ansvaret

Og husk: Dette gjelder piggdekk, ikke piggfrie vinterdekk som de fleste norske bilister nå kjører på. Her er det ingen spesiell datoregel for skiftet. De piggfrie dekkene kan du legge på når du ønsker.

I vinterperioden skal dekkene for øvrig ha minimum 3 mm mønsterdybde, mens kravet er på 1,6 mm utenom vinterperioden.

– Dersom føret på fjellet eller andre steder tilsier at man bør ha ekstra godt veigrep, er det uforsvarlig å kjøre med sommerdekk eller slitte vinterdekk. Når vi opplever grove tilfeller av uansvarlig dekkvalg, vil man også kunne oppleve redusert utbetaling dersom noe skjer. Husk at det er du som sjåfør som er ansvarlig for at kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep, sier Richvoldsen.