I dag var han og fire andre statssekretærer og en stor delegasjon på møte og befaring i Hole om ny E16.

Klart i år

- Min målsetting er at avgjørelsen om trasé skal tas i løpet av dette året, og det tror jeg vi skal klare, sier Amundsen som er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det er dette departementet som skal ta avgjørelsen, og ikke Miljøverndepartementet som tidligere har hatt denne typen saker.

På høring

Amundsen opplyser at saken om E16 Skaret-Hønefoss nå er sendt på høring til flere andre departementer, blant annet Samferdsels-, Miljø- og landbruksdepartementet.

Han understreker at de andre departementene skal få tid til å komme med sitt syn. Det skal de etter planen gjøre før sommeren.

- Når vi har fått de uttalelsene på bordet skal ikke vi bruke lang tid. Vi vil legge vekt på faglige begrunnelser, men vårt ansvar er å se på helheten og så lande på den beste helhetlige løsningen, sier Amundsen.

Felles planlegging

Samferdselsdepartementet har også bestemt at Jernbaneverket og Statens vegvesen skal sette seg ned og komme fram til om E16 og Ringeriksbanen skal følge samme trasé.

LES OGSÅ: Samkjører vei og bane

Her er alternativene samme trasé nesten hele veien, eller deler av strekningen, eller at de bygges på helt forskjellige steder. Denne avgjørelsen skal tas innen 15. juni.

Det er foreløpig uklart når ny E16 Skaret-Hønefoss kommer til å stå ferdig og i Nasjonal Transportplan (NTP) ligger det ikke inne penger til bygging, noe som henger sammen med at traseen ikke er bestemt.

Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) fra samferdselsdepartementet var også med på dagens møte. Han var nylig i Hønefoss og snakket om Ringeriksbanen.

LES OGSÅ: - Et kjempeviktig prosjekt som skal prioriteres og gjennomføres