Ber kommunen fortsette å kutte

Lisbeth Vølner fra Fylkesmannen ga råd til ordfører Kjell B. Hansen (Ap) og varaordfører Runar Johansen (H) om å være tøffere i prioriteringene.

Lisbeth Vølner fra Fylkesmannen ga råd til ordfører Kjell B. Hansen (Ap) og varaordfører Runar Johansen (H) om å være tøffere i prioriteringene. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

- Dere må tåle flere klager, sier rådgiver Lisbeth Vølner hos Fylkesmannen til ringerikspolitikerne. ER DET ROM FOR FLERE KUTT?

DEL

Hun ber politikerne om å gjennomføre videre kutt i tjenestetilbudet.

- Ta noen valg

- Dere må ta noen valg. Bestemme hvilket nivå tjenestene skal ligge på, men kutte i utgiftene. Da kan det nok komme noen flere klager fra misfornøyde brukere, men det må dere tåle, sa Vølner under formannskapets budsjettseminar mandag.

Vølner besøkte seminaret på Tyrifjord hotell på Vikersund sammen med avdelingsdirektør Bente Nygaard Fjell.

- Klare prioriteringer

Rådgiveren ber politikerne i Ringerike være tøffe nok og ta grep for å få økonomien i balanse.

Hun etterlyste klare prioriteringer - at politikerne rett og slett prioriterer hva som er viktig og hva som ikke er så viktig.

Bruker mer enn andre

Ikke uventet ba Vølner politikerne fokusere mest på helse og omsorg. Hun ba politikerne legge merke til at nesten halvparten av budsjettet i Ringerike kommune går til helse og omsorg, mens sammenlignbare kommuner bruker cirka 40 prosent på dette.

Et interessant poeng er at Ringerike kommune bruker mer penger både til institusjonsplasser og hjemmetjenester enn kommunene Ringerike sammenligner seg med.

- Må gjøre en analyse

Vølner påpekte at Ringerike har en høyere andel beboere på institusjon enn andre kommuner.

- Dere må gjøre en analyse av hvilke tjenester dere gir og om det er dette nivået dere skal ligge på, sier hun.

- Positiv utvikling

Vølner var også opptatt av at Ringerike bruker betydelig mer på hjemmetjenester og gir tjenester til flere brukere enn tidligere.

Likevel mener Vølner at det er en positiv utvikling i Ringerike kommune.

Rådgiveren la også vekt på at kommunen har økt inntektene gjennom utvidelse av eiendomsskatten og hun påpeker at Ringerike kommune har omtrent like mye penger å bruke som andre kommuner. Totalt bruker Ringerike kommune mer enn en milliard kroner i året.

Etterlyser effekten av kuttene

Ordfører Kjell B. Hansen (Ap) mener fokuset i Ringerike kommune må ligge på å få kontroll over kostnadene i helse og omsorg.

Hansen viser til at det i budsjettet for 2010 ble vedtatt en rekke kutt og effektiviseringstiltak, men at ikke alt har blitt gjennomført.

- Vi mangler fortsatt mye på helheten og sliter med å se effekten av de tøffe kuttene vi har vedtatt, sier Hansen.

Ordføreren mener at politikerne i all hovedsak har vedtatt de kuttene som skal til for å få økonomien på rett kjøl, men at det mangler for mye på gjennomføringen av tiltakene.

Stor helsesprekk

Han er svært misfornøyd med at helse- og omsorgstjenesten ser ut til å gå på en sprekk på anslagsvis 44 millioner kroner i år. Det er et tall som har svingt litt opp og ned i år. De andre tjenesteområdene går i all hovedsak i balanse.

- Nå har helse og omsorg gått med underskudd siden begynnelsen av 90-tallet. Hvordan har dette kunnet utvikle seg? spør Hansen.

- Vi er nødt til å få balanse i budsjettet og få kontroll på økonomien i helse og omsorg, legger han til.

Hansen legger vekt på at helse og omsorg er et område der det er vanskelig å ha fullstendig kontroll på økonomien. Når det dukker opp personer som har behov for hjelp må kommunen trå til.

Kritiserer helsetjenesten

Ordføreren vil ikke legge skylden på enkeltpersoner, men mener at helse- og omsorgstjenesten og kommunens toppledelse ikke har vært flinke nok til å tenke strategisk og være godt nok forberedt på utfordringer man møter når det er vedtatt kutt.

Hansen, som har mange år bak seg på Follum og blant annet vært personalsjef der, mener kommunene kan lære en del om prosjektstyring av det private næringslivet.

Har tro på rådmannen

Ordføreren ser likevel optimistisk på ting og mener det skal være mulig å snu skuta. Han har stor tro på rådmann Wenche Grinderud og rådmannens toppledergruppe og at de skal klare å få økonomien i helse og omsorg under kontroll.

Homme uenig

Kommunalsjef Sveinung Homme er ikke enig med ordfører Hansen om at en ikke kan se effekten av vedtatte tiltak. Han mener mange av tiltakene er gjennomført og at man er på god vei med de øvrige.

Homme legger særlig vekt på to forhold. Det ene dreier seg om å flytte flere brukere, for eksempel psykisk utviklingshemmede og funksjonshemmede sammen i større enheter for å redusere antall nattevakter. En annen ting som ifølge Homme tar lengre tid enn planlagt er å endre turnusordninger for å drive mer effektivt.

Ordningene reguleres av arbeidstidsavtaler og Homme understreker at det vil ta litt tid å endre turnusene.

Artikkeltags