Politikerne aksepterte tilbudet fra Tronrud Eiendom om å kjøpe vel 20 dekar skoletomt for 38 millioner kroner.

Steinar Larsen (uavh.) foreslo at valget av skoletomt ble utsatt til fylkesmannen har godkjent investeringen. Han mente at kommunen ikke har penger til å kjøpe tomt og hevdet at tomtevalget vil vise seg å bli vesentlig dyrere når det må tas høyde for blant annet 200-årsflommen. Men utsettelsesforslaget fikk bare hans stemme.

Hans-Petter Aasen (Sp) var enig i at kommunen ikke hadde råd til å handle skoletomt. Han ville heller utrede tomt på kommunal grunn. Brit Bøhler (Sol) kunne ikke støtte saken, men Solidaritetslista var delt. Axel Sjøberg støttet tomtevalget.

- 38 millioner kroner er en uhorvelig sum, men Benterud er et godt valg av skoletomt, mente Sjøberg.

Flere representanter for flertallet uttrykte lettelse over at skolevedtaket endelig var gjort etter en rekke utsettelser.

- Jeg håper at vi er på målstreken i denne saken nå. Den har versert siden 2008, påpekte Arnfinn Baksvær (Ap).

- Det er en glede at vi endelig står her, klare til å fatte et vedtak, sa Magnus Herstad (Frp).

Varaordfører Runar Johansen innrømmet at Høyre har vært veldig skeptisk til Benterud, og det var han fortsatt, men støttet likevel vedtaket.

- Nå må vi ta en avgjørelse og innrømme: Har man tapt, så har man tapt. Benterud er det eneste realistiske alternativet for å få bygd skolen. Ellers ville vi ha vært tilbake ved start, sa Johansen.

Rådmann Tore Isaksen forsikret at kjøp av tomta er i budsjettet og at ROBEK ikke vil være noe problem for tomtekjøp.

Planleggingen av en ny barneskole for inntil 550 elever og flerbrukshall på Benterud skal starte omgående. Kostnadene for skolebyggingen skal legges inn i økonomiplanen for 2015-2018.