Fra 2004 til og med 2008 havnet 35 dødsfall i kategorien selvdrap, overdose eller mistenkelig dødsfall. De neste fem årene, fra 2009 til og med 2013, var tallet 59.

Politioverbetjent Arne Erik Håkonsen tror at flere av overdosene og de mistenkelige dødsfallene kan være selvmord.

Også Folkehelseinstituttet mener at mørketallene er store. På nettsiden sin skriver FHI at et ukjent antall selvmord er skjult som ulykker, for eksempel i trafikken, fall og drukninger.

Politioverbetjent Håkonsen sier at politiet har mye kontakt med psykisk syke mennesker. De blir ofte tilkalt når noen truer med å ta livet sitt, og snakker med mange som bedriver selvskading.

- Noen dager gjør vi omtrent ikke annet enn å reise ut på psykiatrimeldinger, sier han.

Han frykter at det kan være en økning i antall selvmord i distriktet.

- Jeg synes det er skummelt mye, sier han og viser til tallene.

Ringerikes Blad setter fokus på temaet selvmord i dagene som kommer. Langt flere dør som følge av selvmord enn i trafikken hvert eneste år.