Nå er vi over 30.000 innbyggere i Ringerike

Nå er det over 30.000 innbyggere i Ringerike.

Nå er det over 30.000 innbyggere i Ringerike. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Ringeriking nummer 30.000 kom til kommunen en gang før jul. Ved nyttår var det 30.034 innbyggere i kommunen.

DEL

Innbyggertallet i Ringerike fikk et skikkelig løft på tampen av 2016, og dermed er 30.000-grensen nå passert for kommunen.

Torsdag morgen la Statistisk sentralbyrå fram folketallene ved nyttår, og de viser at det 1. januar var 30.034 innbyggere i Ringerike.

Tre måneder tidligere, 1. oktober, var det 29.918 innbyggere i Ringerike, og da hadde folketallet økt i en takt som tilsa at 30.000-grensen ville bli passert en gang på vårparten. I tredje kvartal økte folketallet nemlig med 45. Men med hele 116 nye innbyggere i siste kvartal skjedde det altså før nyttår.

LES OGSÅ: Tror dobling i folketall er realistisk

Jevnaker økte også folketallet betydelig i 2016. Faktisk er dette kommunen som har den høyeste prosentvise økningen i vår region i fjor. Ved nyttår bodde det 6.696 innbyggere i Jevnaker, som er på god vei til å ta igjen Hole i folketall, dersom denne tendensen fortsetter.

Hole økte nemlig bare med fem innbyggere i fjor. Ved nyttår var det 6.772 holeværinger.

Kommunalsjef Heming Herdlevær vet at veksten i Hole har vært lav både i fjor og i forfjor.

– Bakgrunnen er at vi har hatt veldig få nye boligområder de siste årene, sier han.

Arealene som var satt av i den forrige kommuneplanen er stort sett brukt opp. Nye kommunedelplaner for Vik, Sundvollen og Sollihøgda skal legge til rette for flere boligområder.

– Vi er i et slags vakuum mellom to kommuneplanperioder, sier Herdlevær.

Artikkeltags