Gå til sidens hovedinnhold

Det fødes for få barn her til lands

Artikkelen er over 4 år gammel

Det fødes fortsatt for få barn i Norge til at man på lang sikt skal kunne unngå en befolkningsnedgang. Også blant innvandrerkvinner er fruktbarheten på vei ned.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er tydelig lesning:

For at man skal unngå en befolkningsnedgang i Norge på lang sikt må fruktbarhetstallet – som er det antall barn hver kvinne i fruktbarhetsalder (mellom 15 og 49 år) må føde i gjennomsnitt – ligge på 2,06.

I 2016 var fruktbarhetstallet 1,71, altså 0,35 under det ideelle gjennomsnittet. Fruktbarheten i befolkningen har gått gradvis ned hvert år siden 2009, da fruktbarhetstallet var på 1,98 barn per kvinne i fruktbarhetsalder.

Selv om stadig flere av barna som fødes i Norge har en mor som er innvandrer, har ikke fruktbarheten i denne gruppen økt, men faktisk gått ned blant de fleste gruppene av innvandrerkvinner, melder SSB.

Riktignok føder innvandrerkvinner en stadig større del av barn som fødes i Norge – i 2016 hadde rundt 27 prosent av de nyfødte en mor som var innvandrer, mot 15 prosent for ti år siden – men dette har sammenheng med at det er blitt mange flere innvandrere i landet og at det derfor er en naturlig økning.

Fruktbarhetstallet for innvandrere ligger på 1,86 mens for resten av befolkningen på 1,67 – altså ingen veldig stor forskjell.

«Innvandrerkvinnene trekker den generelle fruktbarheten i Norge litt opp, men deres bidrag til den generelle fruktbarheten har hele tiden vært relativt liten», skriver SSB.

Blant nyfødte med to innvandrerforeldre er de største gruppene Polen, Somalia og Litauen. Hver femte nyfødte i Norge i fjor hadde to innvandrerforeldre. (©NTB)

Fødsler lokalt

I løpet av det første halvåret var det født 135 barn i Ringerike. I samme periode døde det 144 personer, dermed står kommunen med et såkalt fødselsunderskudd på ni.

I Hole og Jevnaker står de med knapp margin igjen med et fødselsoverskudd: I Hole ble det første halvår født 35 barn og i Jevnaker 31. Antall døde var henholdsvis 34 og 29.

Ringerike sto ved utgangen av andre kvartal bokført med 30.171 innbyggere, Hole med 6.825 og Jevnaker med 6.750.

Nå skiller det bare 75 innbyggere mellom Jevnaker og Hole 

Kommentarer til denne saken