Se listen: Disse lokale anleggene får spillemidler

Overskudd fra Norsk Tipping kommer lokale idrettsanlegg til gode. I Holeværingen jubler de for støtte til både lager, garasje og sandhåndballbaner.