Foreningens foredragsholder Helene Sørbu har hjulpet familier i barnevernssaker i 18 år. Den jobber for å gi råd, støtte og veiledning i en vanskelig situasjon.

– Vårt mål er å få til varig endring av lover og retningslinjer for å hindre maktovergrep, opplyser hun.

Møtet skal gi informasjon om barnevern og konkrete tilfeller i Ringerike kommune. Foreningen stiller spørsmål ved det den mener er et høyt antall omsorgsovertakelser i storkommunen.

Foreningen Familie i barnevern har også invitert politikere, både lokalt og fra Stortinget, til møtet.