Foreldre som tjener over 925.000 kroner bør ikke få barnetrygd, foreslår et flertall i programkomiteen, ifølge NRK.

Komiteen foreslår også å droppe tilskuddsordningen til trossamfunn og erstatte den med et fond for å vedlikeholde kulturhistoriske kirkebygg.

Programkomiteen i Fremskrittspartiet ledes av Per Sandberg.