Rådmannen i Ringerike vil ikke gi tilskudd til nye barnehageplasser i Ringerike. Begrunnelsen er at kommunen ikke har behov for flere plasser.

Hovedutvalget for oppvekst og kultur var enig i innstillingen. Dermed sa de nei både til montessoribarnehage på Ask og eventyrbarnehagen, som Trygge barnehager vil bygge i Tanberglia.

– Kommunen trenger ikke flere barnehageplasser. Vi har opptak på dagen, sier utvalgsleder Mons-Ivar Mjelde (Ap).

LES OGSÅ: Køen er borte: – Bra for foreldrene, krevende for barnehagene

 

– Må sikre oss arealer

Mjelde ser at de to søkerne har gode planer, og i mai kommer en ny behovsanalyse for barnehager. Da får kommunen tall som kan vise når det vil bli behov for nye plasser igjen.

– Da vil vi gi signaler om hvor neste barnehage bør bygges, sier han.

– Utbygger Frederik Skarstein har reagert på at kommunen har forlangt barnehagetomt i Tanberglia, men ikke vil godkjenne søknaden om barnehage?

– Kommunen kan gå inn og kreve regulering av både barnehage- og skoletomter. Det er ikke bare i Tanberglia det er satt av barnehagetomt i kommuneplanen. Vi må sikre oss framtidige arealer når vi har behov for det, sier Mjelde.

– Kan det bli barnehage i Tanberglia likevel?

– Ja, det vil jeg regne med. Vi ønsker utbygging av Krakstadmarka og Tanberglia, og tilflyttere etterspør barnehage. Når vi har behov, ser jeg en etablering som veldig naturlig.

Hvem skal legge ned?

Hvis kommunen hadde godkjent de to barnehagene, ville Ringerike fått over 100 nye plasser. Mjelde spør da hvem som skulle ha lagt ned?

– Jeg vet at noen er veldig opptatt av at vi skal ha fri konkurranse, men jeg mener at vi har en like stort plikt til å gi forutsigbarhet for barnehagene som allerede er etablert, sier Ap-politikeren.

– Skarstein mener det må være bedre å legge ned en gammel, umoderne barnehage og bygge en ny?

– I brukerundersøkelser scorer barnehagene ganske likt, og de kommunale har fått et løft med investeringer i inventar og oppgraderinger, sier Mons-Ivar Mjelde (Ap), som ikke har sett noen store forskjeller i foreldrenes tilfredshet med gamle og nyere barnehager.

Frederik Skarstein og Fossen Utvikling AS vurderer å klage på vedtaket.