– Det er 96 søkere totalt. Alle med rett på plass får plass, og tilbudene blir sendt ut denne uken, sier Ingvild A. Oppenhagen, tjenesteleder barnehage i Hole kommune.

De som har rett på plass er de som bor i Hole kommune, søker innen fristen 1. mars, og hvor barnet fyller ett år innen utgangen av november.

Oppenhagen opplyser at det er ledig kapasitet i flere barnehager, og at det dermed er muligheter for barnehageplass også for dem uten rett til plass.

Også i Ringerike kommune får alle med rett til barnehageplass et tilbud, og siden det er ledig kapasitet er det også gode muligheter for de andre søkerne.