Kontantstøtten for foreldre som ikke bruker barnehage øker med 1.500 kroner til 7.500 kroner.

Økningen er et resultat av regjeringens budsjettforhandling for 2017. Da foreslo Kristelig Folkeparti (KrF) at støtten ble økt til 9.000 kroner, melder NRK.

I dag har foreldre rett til å få utbetalt skattefri kontantstøtte for alle barn mellom 13 og 23 måneder, om barnet ikke går i barnehage som har offentlig driftstilskudd. Støtten gis i maksimalt 11 måneder.

Et flertall i et utvalg, som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten. Et velferds- og migrasjonsutvalget har også anbefalt å fjerne den av integreringshensyn.

– Vi ønsker en reell valgfrihet for barnefamiliene. Skal det være en reell mulighet til å både velge kontantstøtte og bruke mer tid med barna, så må den økes, sa Knut Arild Hareide (KrF) under budsjettforhandlingene i oktober i fjor (NTB).