Coop trekker tilbake babyrangle

ABC Rangle til baby har en pris på 49 kroner og er solgt hos Obs, Extra og Coop Prix. Produktet fjernes nå fra alle butikker. Foto: Coop

ABC Rangle til baby har en pris på 49 kroner og er solgt hos Obs, Extra og Coop Prix. Produktet fjernes nå fra alle butikker. Foto: Coop

Av

Coop tilbakekaller ABC Rangle. Årsaken skal være at lokket på ranglen kan løsne og små deler falle ut. Det kan igjen utgjøre kvelningsfare.

DEL

– Vi har un­der­søkt pro­duk­tet nøye og me­ner det ikke hol­der den kva­li­te­ten vi kre­ver. Der­for til­ba­ke­kal­les pro­duk­tet, sier Har­ald Kristiansen, kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Coop Norge i en pres­se­mel­ding.

ABC Rang­le til baby le­ve­res i tre uli­ke far­ger, og har en pris på 49 kro­ner. Den er solgt hos Obs, Ex­tra og Coop Prix. Pro­duk­tet fjer­nes fra alle bu­tik­ker.

– Vi be­kla­ger det­te og opp­ford­rer kun­der som har kjøpt pro­duk­tet om å re­tur­ne­re det til bu­tikk. Kun­de­ne vil få pen­ge­ne til­ba­ke, sier Kristiansen.

Artikkeltags