– Dette er veldig interessant. Jeg er imponert over det Nordre Buskerud politidistrikt Ringerike kommune gjør for å forebygge og avsløre nettmisbruk blant skoleelever. Dette er et banebrytende prosjekt som jeg vil oppfordre andre kommuner i landet til å bruke, sier statssekretær Anne Rygh Pedersen til Ringerikes Blad.

Det er politiførstebetjent Ola Øyvind Hoel og Per Arne Hansen fra IT-avdelingen i Ringerike kommune som står bak arbeidet med å kartlegge nettvirksomheten blant skoleelever i distriktet.

– Jobben vår er i første rekke å drive holdningsskapende arbeid. Opplysning og informasjon er svært viktig overfor de unge når det gjelder nettbruk. Men vi kan ikke her og nå påstå at vi har løst problemene på Ringerike og konstatere at alt er bare fryd og gammen, sa Per Arne Hansen.

– På mine runder ute i skolene kommer jeg stadig over ting som ikke er som de skal når jeg går inn og sjekker serverne. Det viser at vi har en vei å gå før vi har kontroll på nettvirksomheten, men jeg tror bestemt at det vi har satt i gang vil gi positive resultater, sa Hansen videre.

Hansen og Ola Øyvind Hoel fra politiet ga en interessant og bred gjennomgang av hvordan barns netthverdag er, og ga også eksempler på hvordan foreldre kan avsløre og bidra til å hindre misbruk.

– Vi synes det er viktig at dere får se noen eksempler på nettsider og chatting. Mange yngre lar seg friste til ting de burde holde seg langt unna. Det er dette vi må ta tak i og gjøre forebyggende tiltak mot, sa Hoel.

Foredragsholderne stilte i utgangspunktet spørsmålet: Hva driver dine barn med på internett?

– Vi må finne ut hva de driver med og komme på bølgelengde med dem, slik at det er mulig å ha en viss kontroll når de sitter foran PC-en. Da trenger også vi voksne kunnskap, for ansvaret hviler på oss, mente Ola Øyvind Hoel og Per Arne Hansen på Sokna skole i går kveld.

Barneombudets rådgiver Thomas Hepsø er full av lovord over samarbeidet mellom politiet og kommunens IT-avdeling.

– Her tar de tak i et problem som vi hører om daglige. Flott at Ringerike kommune og politiets folk har tatt initiativ til et slikt foregangsprosjekt, som jeg er overbevist om vil gi positive resultater, sier Hepsø.

Elizabeth Skogrand fra Redd Barna, som er prosjektleder for "Overgrep mot barn på internett", er ikke i tvil om at det er nødvendig å fokusere på barns internettbruk i en tid hvor fristelsene står i kø når man trykker på knappen på maskinen – enten på skolen eller hjemme.

- Jeg kan vise til mange tragiske eksempler som vi er blitt informert om. Blant annet har vi i disse dager anmeldt fem nettsteder for misbruk av barn gjennom bildemateriale og andre graverende ting, sier Skogrand.

– Flott at Ringerike går foran i arbeidet mot nettmisbruk, legger hun til.