58 år gamle Poole døde plutselig i Chamonix 12. februar.

Han «døde på toppen med slalåmski på bena i puddersnø», som man kunne lese i dødsannonsen.

- Vi har mistet både en kjær og dyktig avdelingsoverlege, en kollega og en venn, sier sykehusdirektør Per Bleikelia.

Onsdag kveld ble meldingen om dødsfallet mottatt med vantro. Fortsatt virker det ufattelig at mannen som har vært tilknyttet Ringerike sykehus i over 20 år ikke vil vende tilbake.

Poole kom til sykehuset som turnuslege. Nå var han sjef for de kirurgiske legene, og nøt stor respekt blant både ansatte og pasienter.

Poole regnes som en foregangsmann på akuttmedisin, og er ansett som en kapasitet på området også på landsbasis.

- Han bygde opp traumebehandlingen her på sykehuset, og har også stått på nasjonalt. Han sto også på for at de ansatte skulle få sin utdanning på dette området, sier May Janne Botha Pedersen, avdelingssjef på kirurgisk og dermed Pooles nærmeste sjef.

Poole beskrives som en entusiast for sykehuset. Han var ikke redd for å si sin mening – og å stå for den. Han sloss for akuttmedisinen, og bemerket seg langt utover sykehusets grenser, påpeker Bleikelia.

- Han var en tydelig, rettferdig og snill person. Han bød på seg selv utover normal arbeidstid.

- Colin pleide alltid å si at vi var en stor familie, minnes Pedersen.

Torsdag morgen samlet de ansatte seg til en minnestund. I de ansattes kantine er det lagt ut kondolanseprotokoll.

- Sykehuset er i dyp sorg, men vi er en virksomhet som virker døgnet rundt. Vi må leve med sorgen, og videreføre det gode arbeidet han har stått for. Han vil alltid bli husket, sier Bleikelia.

Ringerike sykehus er ikke større enn at alle ansatte har nær kontakt.

- Alle kjenner alle, og ikke minst kjente man Colin Poole. Vi var veldig glade i ham, og vil føle savnet, veldig.

Colin Poole etterlater seg kona Astrid og barna John Eilef og Anette.

- Våre tanker går først og fremst til dem, sier Bleikelia.