Utlendingsdirektoratet (UDI) har lest i Ringerikes Blad om at Hole kommune vurderer å åpne asylmottak.

UDI har gode erfaringer med kommuner som driftsoperatører og håper å øke antallet betydelig i en ny anbudskonkurranse, som snart skal lyses ut.

LES OGSÅ: – Kan bli en ny økonomisk blåmandag

En kommune som driver mottak selv med kommunalt ansatte kan utnytte ressursene sine bedre og samordne norskopplæring, tolketjenester, asylmottak, bosetting av flyktninger og andre integreringstiltak. Vertskommunen har uansett en del ansvarsoppgaver innenfor blant annet helse og norskopplæring.

I små kommuner kan det også være lettere for kommunen å tilby fulltidsstillinger.

LES LEDEREN: Å tjene penger på flyktninger?