Vil ha innspill om Åsas framtid

Andres Lundesgaard, leder i Åsa Vel vil høre hva sambygdingene vil med bygda si.

Andres Lundesgaard, leder i Åsa Vel vil høre hva sambygdingene vil med bygda si. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Åsa Vel inviterer til workshop om hvordan Åsa skal utvikle seg fram mot 2030.

DEL

Workshop blir det både onsdag 13 og onsdag 20. januar på Vegård skole.

Andres Lundesgaard, leder i Åsa Vel, er en av drivkreftene i prosjektet «Åsa mot 2030».

Vil ha ideer

Velforeningen inviterer bygdefolket til en idédugnad.

«Det er umåtelig viktig med lokal medvirkning i prosessen. Målet er å arbeide fram planer og føringer som hele bygda har et eierskap til,» står det blant annet i invitasjonen.

Erling Okkenhaug og Arne Sødal vil være med som ressurspersoner på workshopene.

Tanken er at innbyggere og lag og foreninger skal kunne komme med innspill til hva man kan gjøre for å styrke utviklingen av Åsa, og at man kan få med elementer av dette når arealdelen av kommuneplanen skal vedtas, trolig til høsten.

Boområder

«Åsa mot 2030» har en rekke målsettinger. De vil blant annet peke på mulige boligområder og de ønsker å se på alternative løsninger for infrastruktur som gang- og sykkelveier.

Hva som skal skje med Vegård skole er også et viktig tema i Åsa, og alternativ bruk av lokalene er nok noe av det som vil bli tatt opp i de to møtene.

Ringerike kommune har tilbudt Åsa vel å kjøpe den nedlagte skolen for tre millioner kroner, som er takst.

Lundesgaard har tidligere sagt til Ringerikes Blad at Vegård skole er veldig interessant ut fra perspektivet til «Åsa mot 2030».

Prosjektet skal også ha fokus på å trekke ny næring til bygda samt å utvikle eksisterende næringer.

Åsa ønsker å ta del i den utviklingen Ringerike kommune forventer med en stor befolkningsvekst når ny E16 og Ringeriksbanen står klar.

Åsa Vel viser til at Åsa har en sentral plassering i forhold til vei og bane.

Artikkeltags