Se søkerlisten: Disse vil bli psykolog i Ringerike

Ringerike kommune skal ansette psykolog i enheten psykisk helse og rus. Dette er kandidatene til stillingen.