Se søkerlisten: Disse vil bli digitaliseringssjef

15 personer har søkt på stillingen som digialiseringssjef i Ringerike kommune.