Se søkerlisten: Disse vil bli demenskoordinator

Sju kvinner og én mann har søkt på stillingen som demenskoordinator ved Hvelven omsorgssenter i Ringerike kommune.