Se søkerlisten: Disse vil bli brannkonstabler

Nylig lyste Jevnaker kommune ut to ledige deltidsstillinger som brannkonstabel/røykdykker. 12 kandidater har søkt, deriblant en kvinne.