Se søkerliste! Heidi (50) er en av ni søkere til lederstilling i Ringerike kommune

Seks kvinner og tre menn har søkt på stillingen som enhetsleder for Interkommunale tjenester og stab i Ringerike kommune. Én av disse er Heidi Lafton, som i dag er enhetsleder ved Hønefoss omsorgssenter.