Det er en pågående konflikt mellom NHO og Norsk Sykepleierforbund. I en oversikt NHO selv har lagt ut på sine nettsider, kommer det fram at Høyenhall og Villa Skaar rammes av lockout.

Høyenhall i Hole eies av Aberia Health Care og spesialiserer seg på pasienter med traumatisk hjerneskade. De tilbyr privat rehabilitering og avlastning, men har også en avtale med Helse Sør-Øst.

LES OGSÅ: På Høyenhall jobber Emilie (20) hardere enn de fleste av oss

Villa Skaar Jevnaker het tidligere Søster Ninas sykehjem, og ligger i Østre Jevnaker. Aasmund Drolsum solgte generasjonsbedriften høsten 2015 til Villa Skaar omsorg.

LES OGSÅ: Villa Skaar Jevnaker er kåret til beste sykehjem

NHO varslet først lockout fra tirsdag. Sykepleierforbundet svarte med å be sine medlemmer å boikotte den og møte som vanlig på jobb, fordi de mener NHOs lockoutvarsel er ugyldig.

 

Varslet på ny

NHO har sendt ny plassfratredelse som omfatter lederne, og utsetter samtidig den varslede lockouten til onsdag. Norsk sykepleierforbundet avbryter boikotten.

– Vi tar til etterretning at Sykepleierforbundet mener vårt varsel om lockout er ugyldig fordi den ikke omfatter ledere i bedriftene. For å unngå mer usikkerhet om når lockouten iverksettes, har vi nå gitt en ny plassfratredelse som omfatter ledere, sier forhandlingsdirektør Rolf Negård i NHO.

Sykepleierforbundet varslet Riksmekleren fredag om at sykepleierne som ikke er i streik ville ignorere NHOs lockoutvarsel. De mente at varselet ikke fyller kravene det skal følge etter loven, fordi det manglet informasjon om hvilke ansatte som skulle omfattes av lockouten.

Avlyser boikott

– Dette føyer seg inn i rekken av hendelser i denne konflikten som dessverre forteller om en uprofesjonell motpart, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

By reagerer videre på at NHO har valgt å gå ut med taushetsbelagt informasjon som har kommet fram under meklingen, noe hun mener er forbundet med straffansvar.

Dersom NHO ønsker å opprettholde lockoutvarslet må de sende varselet på nytt, og i henhold til gjeldende krav, slo forbundet fast. Det har NHO nå gjort.

Leder Gjertrud Krokaa i sykepleierforbundet Nordland sier til NRK at forbundet avbryter boikotten.

Fakta om lockout

* Hel eller delvis arbeidsstans som en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening iverksetter for å fremtvinge en løsning av en tvist med en fagforening.

* I Norge er lockout anerkjent som lovlig kampmiddel i tariffrettslige interessetvister.

* En lockout kan iverksettes etter kollektivt varsel til en arbeidstakerorganisasjon, med virkning for organisasjonens medlemmer.

* Lockout er arbeidsgiversidens motsvar til streik.

* Den siste lockouten som ble gjennomført i Norge var i 2004. Fler ganger siden har imidlertid regjeringen grepet inn med tvungen lønnsnemnd etter at lockout er blitt varslet.

(Kilde: snl, NTB)

 

– Tar ikke hensyn

Eli Gunhild By har tidligere uttalt at den varslede lockouten ikke tar hensyn til liv og helse.

– Dette er dramatisk, og alvorlig. For første gang i historien er det varslet lockout i helsesektoren. Vi har hatt en lovlig streik gående i tre uker og har ikke mottatt en eneste dispensasjonssøknad. Vi vet at det er virksomheter som har sendt inn søknader om dispensasjon til NHO, men det stoppet der og er ikke gått videre til oss, sa By til NTB torsdag.

NHO Service og Handel har varslet lockout fra 20. november. Det betyr at totalt 500 sykepleiere ikke får gå på jobb førstkommende tirsdag.

– Umulige krav

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel sier hun håper lockouten vil bidra til å få slutt på streiken.

– Sykepleierforbundet har stilt noen krav som de vet at vi ikke vil greie å innfri, blant annet at vi skal kopiere kommunenes tariffsystem og deres garantisatser, sier hun til NTB.

Totalt 55 sykepleiere ved pasienthotell og rehabiliteringsinstitusjoner ble tatt ut i streik 25. oktober da meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel ikke førte fram. Streiken har vart i tre uker.

Bedrifter med lockout

Følgende bedrifter er omfattet av lockouten:  

 • Alarmsentral, Aleris Omsorg AS 
 • Austevoll Hjemmetjeneste, Aleris Omsorg AS 
 • Austevoll Sykehjem, Aleris Omsorg AS 
 • Avd. Lambertseter Sykehjem, Aleris Omsorg AS 
 • Hjemmetjenester, Aleris Omsorg AS 
 • Kantarellen Bo- og Servicesenter, Aleris Omsorg AS 
 • Omsorg Nordstrand, Aleris Omsorg AS 
 • Respiratorteam Midt, Aleris Omsorg AS 
 • Risenga Bo- og omsorgssenter, Aleris Omsorg AS 
 • Uranienborghjemmet, Aleris Omsorg AS 
 • Avd. Oslo/Hoved, Asor Helse AS 
 • Maribu Sykehjem, Attendo Maribu AS 
 • Marie Treschows Sykehjem, Attendo Maribu AS 
 • Avd. Paulus Sykehjem, Attendo Omsorg AS 
 • Avd. Rødtvet Sykehjem, Attendo Omsorg AS 
 • Avd. Romsås Sykehjem, Attendo Velferd AS 
 • Boganes Sykehjem, Attendo Velferd AS 
 • Avd. Oslo, Doro Care AS 
 • Avd. Gaustad Hotell, Eurest AS 
 • Haukeland Pasienthotell, Eurest AS 
 • Ullevål Pasienthotell, Eurest AS 
 • Zefyr Pasienthotell, Eurest AS 
 • Fagertun Trygt og Trivelig AS 
 • Avd. Behandlingstunet Fetsund, Frelsesarmeen 
 • Avd. Ensjøtunet, Frelsesarmeen 
 • Avd. Gatehospitalet, Frelsesarmeen 
 • Avd. Hveita Dagsenter, Frelsesarmeen 
 • Avd. Stavanger, Frelsesarmeen 
 • Avd. Tønsberg, Frelsesarmeen 
 • Hovedkvarter, Frelsesarmeen 
 • Frelsesarmeens Rusomsorg Avd Fyrlyset 
 • Furukollen Psykiatriske Senter AS 
 • Godthaab Helse og Rehabilitering 
 • Grefsenhjemmet 
 • Heimta AS 
 • Helse & Sikkerhet SA 
 • Avd. Bøn sykehjem, Helseforetaket lncita AS 
 • Avd. Valstad Sykehjem, Helseforetaket lncita AS 
 • Avd. Wenger Gård, Helseforetaket lncita AS 
 • Hvalheim Bo og Servicesenter AS 
 • Høyenhall Helse og Rehabilitering AS 
 • Avd. Kirurgi Hobøl, Medi 3 Ringvoll klinikken AS 
 • Avd. Kirurgi Oslo, Medi 3 Ringvoll klinikken AS 
 • Opptreningssenteret i Finnmark AS 
 • Nord-Norges Kurbad AS, Rehabiliteringssenteret 
 • Ringen Rehabiliteringssenter AS 
 • Avd. Oslo, SOS International AS 
 • Avdeling Kongsberg, Stamina Helse AS 
 • Avd. Oslo og Akershus, Stiftelsen Amathea 
 • Amathea Agder 
 • Amathea Buskerud 
 • Amathea Hedmark og Oppland 
 • Amathea Hordaland og Sogn og Fjordane 
 • Amathea Nordland 
 • Amathea Troms og Finnmark 
 • Amathea Trøndelag 
 • Administrasjon, Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen 
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø 
 • Nordtun HelseRehab, Stiftelsen Nordtun HelseRehab 
 • Villa Skaar Jevnaker AS 
 • Villa Skaar Sylling AS 
 • Villa Skaar Vestfossen AS 
 • Vår Frue Menighets Aldersboliger 
 • Åstveit Helsesenter AS 
 • Norlandia hjemmeomsorg AS Hjemmesykepleie

Kilde: NHO