I den pågående konflikten mellom NHO og Norsk Sykepleierforbund er det varslet lockout fra onsdag. Blant institusjonene som rammes finner vi, som Ringerikes Blad har tidligere skrevet, Høyenhall Helse og Rehabilitering AS i Hole og Villa Skaar Jevnaker.

Nå blir situasjonen vurdert som så kritisk at regjeringen ønsker å gå inn med tvungen lønnsnemnd for å hindre at 65 helsebedrifter stanser opp onsdag morgen.

Det er forventet at en rapport fra helsemyndighetene vil bli lagt fram i løpet av tirsdag, der man ser på konsekvensene av en lockout.

Fare for liv og helse

Dersom en lockout skulle tre i kraft onsdag, betyr det at samtlige av de 500 sykepleierne det er varslet plassoppsigelse for, og som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia, ikke får gå på jobben. Det inkluderer sykepleiere ved sykehjem, pasienthotell, respiratorteam, hjemmetjenester, rehabilitering, kirurgiske avdelinger og ved en alarmsentral.

Direktøren i Helsetilsynet kartlegger om en lockout for NHOs sykepleiere vil utgjøre en fare for live og helse. Dersom rapporten er entydig i sine konklusjoner, vil regjeringen trolig gå inn med tvungen lønnsnemnd.

Tvungen lønnsnemnd

Sykepleierstreiken ble igangsatt 25. oktober, da Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Service og Handel ikke greide å komme til enighet. Konflikten dreier seg om både lønn og prinsipper.

Sykepleierforbundet ønsker å heve de lavtlønte og innføre en kommunal lønnsstige, med flere trinn enn de har i NHO.

En stopp av streik eller lockout er det arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som iverksetter. Rikslønnsnemnda bestemmer så hva lønningene blir.

13.45 tirsdag ettermiddag skriver VG at sykepleierstreiken skal være stanset av regjeringen. Pressekonferanse skal være klokken 15.30 tirsdag.