Gå til sidens hovedinnhold

Ansatt måtte betale for å være syk

Artikkelen er over 7 år gammel

Leder Terje Berghagen og organisasjonsarbeider Reda Brynildsen i Øvre Buskerud Fagforening (ØBF) ser mange eksempler på sosial dumping i Buskerud.

De mener omfanget er større enn mange tror.

Selv jobber de for tiden med 14–15 slike saker, og de er borti ganske mange i løpet av et år.

Fagforeningen dekker et stort geografisk område. I tillegg til Ringeriksregionen følger de også opp Midtfylket og Hallingdal.

- Det er særlig innenfor hotell og restaurantbransjen vi er borti mange saker. Særlig gjelder dette hoteller lenger nord i fylket, sier Berghagen.

- Det kan nok også avdekkes en del tilfeller i byggebransjen, tror han.

Feriepenger

Brynildsen forklarer at det er særlig to forhold det syndes mot, minstelønn og feriepenger.

- Vi opplever at arbeidsgivere sier at feriepenger er en del av lønna, men det har de ikke lov til. Feriepenger skal regnes ut av bruttolønna. Der er lovverket helt klart, sier hun.

Spørsmålet om minstelønn er mer komplisert. Innenfor byggfag og jordbruks- og gartnerinæring er minstelønn allmenngjort.

Her operer man altså med en minstelønn. Den gjelder for alle, men det er ulik timesats avhengig av om du er faglært eller ikke.

Berghagen og Brynildsen ser også en del tilfeller hvor arbeidsgiver gjør en gjennomsnittsberegning av arbeidstakers arbeidstid.

Bedrifter har lov til å gjøre dette i samarbeid med de tillitsvalgte, men Brynildsen ber arbeidsgivere passe på.

- Vi har sett et tilfelle fra en restaurant der arbeidstakere måtte betale hvis de hadde vært borte på grunn av sykdom slik at de ikke hadde jobbet like mye som de skulle. På den måten betaler man for sin egen sykmelding. Det er ikke lov, men slike beregninger kan ofte være vanskelig å forstå.

Utlendinger

Utenlandske arbeidstakere er særlig utsatt når det kommer til å bli utnyttet i et arbeidsforhold.

De kan ofte ikke snakke eller skrive norsk og har problemer med å forstå det norske regelverket.

Også norske ungdommer er utsatt.

- De er ofte glade for i det hele tatt å ha fått seg en jobb og vil ofte ikke si imot sjefen, sier Brynildsen.

De siste årene har vikarbyråer/bemanningsbyråer poppet opp. Berghagen understreker at mange av disse er seriøse, men også at noen bryter regelverket.

- Vi har et grelt eksempel fra et annet sted i fylket, hvor et hotell brukte et bemanningsbyrå. Hotellet betalte ut det de skulle, men byrået betalte ut altfor lite til de ansatte, helt ned i 37 kroner timen, sier Berghagen.

De påpeker at de aller fleste bedrifter driver seriøst, men at det dessverre er noen svin på skogen.

Kommentarer til denne saken