Når skal du stoppe for sykebil i utrykning? Se hva ambulanse-sjefen svarer

MØTENDE AMBULANSE: Kjører du til side når du møter en ambulanse i motgående retning?

MØTENDE AMBULANSE: Kjører du til side når du møter en ambulanse i motgående retning?

Når du møter en ambulanse, som kjører i motsatt retning: Skal du likevel kjøre til siden? – Det er ingen fasit på dette, men i veldig mange tilfeller vil det være best å kjøre til side, sier stasjonssjef Liv Grøslandsbråten.

DEL

– Kjør videre som vanlig når ambulansen kommer imot, og ikke har hindringer i sitt felt, oppfordrer Morten Karlsen i et leserinnlegg i Ringerikes Blad.

Stasjonssjef Liv Grøslandsbråten ved Ringerike ambulansestasjon avviser ikke at dette kan være fornuftig i enkelte situasjoner. Men hun oppfordrer likevel til å legge seg ut mot kanten når du møter en ambulanse.

Overblikk

– Det er ikke alltid du som bilfører registrerer hvor lenge det er siden du møtte en annen bil. Selv om det er fri bane i det feltet du ser, kan det være hindringer som vi trenger å legge oss tidlig ut for å komme forbi. Ofte kan vi også bruke litt tid på å komme forbi et kjøretøy – kanskje mer tid enn du som møtende trafikant oppfatter, sier hun.

– Det kan være situasjoner hvor du som bilfører ikke har det samme overblikket som vi har i ambulansen. For eksempel vil vi ofte ønske å legge oss ut til venstre etter å ha kjørt rundt en sving, for å kunne bruke lysene med lang rekkevidde på et tidlig tidspunkt, forklarer hun. I slike situasjoner trenger ambulansen plass, selv om det kan være hundrevis av meter før de tar igjen trafikk.

– Det er bedre at folk viker enn at de ikke gjør det, hvis de er i tvil.

Trafikantene tar hensyn

Når det er sagt, oppfordrer Grøslandsbråten ikke til bråstopp for å slippe fram ambulansen. Det viktigste er at du viser tydelig at du har sett utrykningskjøretøyet, og at du tar hensyn til det.

– Jeg synes de aller fleste trafikantene her i distriktet er flinke til å ta hensyn til oss. Mye kommer også an på hvordan vi kjører: Vi ønsker å varsle i god tid, slik at folk får tid til å planlegge hvordan de skal kjøre. Vi opplever svært få tilfeller hvor vi ikke oppnår kontakt med bilførerne vi møter eller skal passere, sier Grøslandsbråten.

– Om vi for eksempel kommer gjennom byen klokka 16 en ettermiddag, er mange veldig oppegående, og lager plass for oss, slik at vi kan passere trafikken ved å legge oss ut til venstre ved trafikkøya ved Nordre torg. Dermed kommer vi raskt forbi 10–12 biler, sier hun.

Blinklyset er ikke nok

– Er det noe dere kunne ønske dere at folk var flinkere til i møtet med utrykningskjøretøyer?

– Egentlig ikke så mye. Men den klassiske varianten med å sette på blinklyset, for så å kjøre videre i samme hastighet, vil vi gjerne at folk lar være å bruke. Det hjelper oss ingenting, og vi kan bruke mye tid på å komme forbi når du kjører i 70.

– Hva om du blir tatt igjen av utrykningskjøretøy på en strekning hvor det ikke er plass til å slippe forbi? Skal du da kjøre videre i normal hastighet til det er mulig å kjøre til side?

– I slike tilfeller er det best om du kjører videre på fartsgrensen, men setter på blinklys for å markere at du har sett oss. Da vil vi slå av sirenen. Så slipper du forbi så snart du har muligheten, sier Liv Grøslandsbråten.

Artikkeltags